Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Znaczenie i związek tytułu z treścią utworu "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego.
Symboliczny jest tytuł utworu, który można odczytywać ieloznacznie(bezdomność paryskich nędzarzy, bezdomność duchowa Judyma czy emigracja Wiktora) Jednak Stefan Żeromski, oprócz bezdomności w dosłownym tego słowa znaczeniu ukazuje w swej powieści także bezdomnych innego rodzaju sięgając do warstwy metaforyczno-symbolicznej tekstu:- Bezdomny jest główny bohater powieści doktor Tomasz Judym, który jako służebnik idei rezygnuje z możliwości posiadania własnego domu, własnej rodziny. Jest to rodzaj bezdomności ideowej wynikającej z moralnego nakazu niesienia pomocy innym ludziom.- Bezdomnym jest również brat Tomasza Wiktor, który opuszcza rodzinny dom i wyrusza w świat szukając lepszego życia. Wiktor ciągnie za sobą żonę i dzieci, narażając całą swoją rodzinę na poniewierkę i niepewny los. Jego bezdomność ma więc podłoże społeczno-ekonomiczne i polityczne. - Bezdomność Joasi jest bezdomnością społeczną, wynikającą ze śmierci rodziców i utraty rodzinnego majątku. Jej odejście w świat z domu wujostwa jest wynikiem własnej decyzji dziewczyny, nie mogącej zaakceptować ich sposobu życia. - Wacław brat Joasi jest człowiekiem bezdomnym, bo pozbawionym możliwości powrotu do ojczyzny, jego śmierć z dala od Polski jest symbolem bezdomności całego narodu poddanego wszelakim represjom po upadku powstania styczniowego.- Bezdomność starego Leszczykowskiego, którego burza wyrzuciła z kraju, jest również bezdomnością polityczną. Ze względu na cenzurę jedynie zasygnalizowaną w powieści.- Korzecki jest bezdomny duchowo. Jest to bezdomność wynikająca z ideowego zagubienia i samotności, charakterystycznej dla pokolenia schyłku wieku, czyli dekadentów znajdujących często jedyny sposób ucieczki od problemów tego świata w samobójstwie.