Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Ubezpieczenie należności eksportowych
Ubezpieczenie należności eksportowych Ubezpieczenie to ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem przez polskich eksporterów kredytów kupieckich zagranicznym kontrahentom. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia należności krajowych Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w przypadku całkowitej lub częściowej utraty należności w przypadku prawnie stwierdzonej lub faktycznej niewypłacalności kontrahenta zagranicznego.