Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski >

Tło historyczne "Pana Tadeusza" - akcja współczesna i retrospekcja
Tło historyczne "Pana Tadeusza" - akcja współczesna i retrospekcja "Pan Tadeusz" był pisany w okresie od 1832 r. z pew- nymi przerwami 15 miesięcy, drukiem dzieło ukazało się w Paryżu w 1834 roku. Akcja utworu rozgrywa się na Litwie w fikcyjnej wsi Soplicowo w roku 1811 i 1812, kiedy to cała Polska z wielką nadzieją czekała na wkroczenie wojsk Napoleona. Zagadnienie walki narodowowyzwoleńczej skupione jest wokół postaci Napoleona. http://lum.pl/43-chusta-polar