Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski >

TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY
TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY W języku polskim wyróżniamy pięć podstawwowych tenedencji : 1. powstawanie nowych wyrazów - neologizmów dla potrzeb zamierzonych np. artystycznych bądź do życia codziennego 2. tendencja do stosowania zapożyczeń 3. w tworzeniu archaizmów (wyrazów które wyszły już z codziennego języka i funkcjonują w ramach gramtyki historycznej bądź gwary) 4. w tworzeniu skrótów i skrótowców, które przyczyniają się do oszczędności języka i prezcyzji pojęć 5. w budowie grmatycznej i funkcjonalności fraz i związków frazeologicznych http://www.technomodel.pl/