Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

System gospodarczy
System gospodarczy Jest to sieć powiązań między jednostkami gospodarczymi. Wyróżniamy w ramach systemu dwa systemy: d. planowania i koordynacji – w systemie nakazowo rozdzielczym mamy do czynienia z hierarchią planów. Plan szczebla wyższego jest sumą planów szczebli niższych. System planowania w gospodarce rynkowej polega na tym, że każdy układ sporządza plan dla siebie i nie ma prawnego obowiązku posiadania planu. Plan centralny nie jest sumą arytmetyczną niższego szczebla. W GNR mechanizm koordynacji był połączony z mechanizmem centralnego planowania. Była to koordynacja ex-ante czyli najpierw koordynacja a później podjęcie produkcji. W GR mamy do czynienia z koordynacją ex-post tzn. najpierw podejmowane są decyzje produkcyjne a potem następuje proces koordynacji czyli akceptacji przez nabywców. e. motywacji i kontroli – podstawowym motywem działania w GR jest egoistyczny interes (zysk). Inne motywy działania to motywy o charakterze społecznym, religijnym czy patriotycznym. W każdym systemie gospodarczym musi istniećf. system kontrolny, który ma zapobiegaćg. zachowaniom niebezpiecznym.