Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski >

SYNOIMY
SYNOIMY To najliczniejsza grupa wyrazów, która pomaga uniknąć powtórzeń tego samego słowa w tekście, Wyróżniamy różnorodne podziały synonimów. Najszczęściej stosujemy podział na synonimy znaczeniowe i stylistyczne Inne podziały - synonimy uczuciowe - wyrażające pozytywne bąź negatywne odczucia mówiącego wzgędem treści wyrazu - synonimy bliskoznaczne - zwane często niewymiennymi, choć mają podobne znaczenie np. brązowy-kasztanowy, mogą być piwne oczy, ale nie może być piwny koń https://tonprint.pl/