Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Rezultaty nietożsame
Rezultaty nietożsame to konsekwencje określonego przebiegu działania, które nie mogłoby wystąpić przy alternatywnym działaniu.