Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji
Procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji Emkulturacja , czyli wchodzenie w kulturę , występuje pod trzema postaciami - adaptacji, asymilacji, akulturacji Transkulturacja - powstawanie nowych , kulturowych jakości. - Adaptacja kulturalna - restrukturyzacja elementów kulturowych , rezygnacja z niektórych , identyfikacja innych umożliwiająca współżycie z innymi ( pojęcie szersze od integracji , pojęcie całościowe lub fragmentaryczne ) - Akulturacja - zmiana sposobu wymiany między kulturami i przepływu treści - Asymilacja - ostatnia faza , przystosowanie do kultury , z którą wchodzimy w kontakt, rezygnacja z własnej i przyjęcie innej . Zupełna identyfikacja z daną kulturą.