Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Procedury opracowania i uchwalania budżetu państwa w Polsce
Procedury opracowania i uchwalania budżetu państwa w Polsce główną rolę odgrywa tu Minister Finansów, który wydaje notę budżetową, w której określa zasady budżetowe na następny rok. Również wojewodowie i inni przygotowują się do tego planu, określając jakie ile i na co są im potrzebne środki. Potem przekazują te dane do Ministra Finansów . tam dopiero dalej trwają rozmowy na temat projektu budżetowego. Budżet państwa musi być sporządzony przez Radę Ministrów do końca września i przesłany do Marszałka Sejmu. Później prace nad budżetem rozpoczynają się w Komisjach Sejmowych. Każda z nich analizuje dochody i wydatki przypisane do poszczególnych działów administracji. Potem Komisja Fin. Publ. zbiera opinie wszystkich Komisji i przedstawia je na plenum. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu jest Rząd. Rząd powinien przedłożyć sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok następny najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem roku. W wyjątkowych tylko sytuacjach można to uczynić bliżej końca roku, w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu ustawa powinna trafić do podpisu prezydenta, w przeciwnym razie prezydent może zdecydować o skróceniu kadencji sejmu. Prezydent nie może wetować przepisów ustawy, może tylko wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie jej zgodności z konstytucją. W ciągu 5 miesięcy po zakończeniu roku rząd przedkłada sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu, wraz z informacja o zadłużeniu państwa, sprawozdanie bada NIK, a sejm z uwzględnieniem tej opinii podejmuje uchwałę o skwitowaniu rządu.