Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Porównaj emocje zwierząt i człowieka
Porównaj emocje zwierząt i człowieka 1. specyficzne źródło – zaspokojenie potrzeb nie tylko biologicznych, lecz społecznych i psychicznych 2. przeżywanie emocji na płaszczyźnie świadomej 3. reagowanie emocjami na znaczenie sytuacji 4. używanie standardów emocjonalnych