Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje
Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja rozpoczęła-swoją ekspansję na zachód. Na Kaukazie Rosja posiada granice, które miała na początku XIX w. W Azji Środkowej te granice pochodzą z połowy XIX w. Rozpad ZSSR dla Rosji oznaczał odcięcie jej od Morza Bałtyckiego i od republik. Niepodległość Ukrainy pozbawiła Rosję jej dominującej pozycji na Morzu Czarnym. Uległa znacznemu ograniczeniu ekspansja Rosji na M. Śródziemnym. Jest teraz tylko jednym z-5 pretendentów do bogactw z basenu M. Śródziemnego. Rosja została też postawiona w obliczu wyniszczającego konfliktu (G.Karabach, Osetia). Rosja stanęła wobec nowej niebezpiecznej sytuacji na dalekim wschodzie, którą wyznacza głównie dynamiczny rozwój Chin. Na obszarze Rosji odbywa się transformacja systemowa polegająca na odchodzeniu od komunizmu. Polityka zagraniczna Rosji jest dziś ciągle jeszcze nie do końca określona. Dąży się do utrzymania jak najszerszego oddziaływania za wszelką cenę. O pozycji Rosji na arenie międzynarodowej decyduje olbrzymia przestrzeń (równa 11 strefom czasowym) a także olbrzymie bogactwo naturalne (25% światowego wydobycia ropy, 10% światowej produkcji gazu). Rosja obok USA jest największym producentem i posiadaczem broni termojądrowej. Polityka zagraniczna Rosji zmierza do tego, aby ciągle nadawać stosunkom międzynarodowym układ dwubiegunowy. Walczy o równą pozycję, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, robiąc wszystko, żeby nie dopuszczać do odgrywania przez USA pierwszorzędnej roli w decydowaniu o polityce międzynarodowej. Rosyjska polityka zagraniczna jest zorientowana na to, aby stosunki międzynarodowe opierały się na współpracy ze-wszystkimi państwami, ale nie chce wiązać się z żadnym z nich. Zacieśnia współpracę z Niemcami, Francją, by zmniejszyć wpływy USA. Rosja m.in. broni Iraku, Iranu, aby powstrzymać USA na tym obszarze. Rosja jest szczególnie zainteresowana współpracą z Chinami, by regulować konstrukcję swojej polityki, przewartościowuje pewne zasady. Obecnie w Rosji ścierają się dwie koncepcje polityki zagranicznej: · Wg koncepcji euro-atlantyckiej interesem nadrzędnym Rosji jest wyrwać się z zacofania i kryzysu gospodarczego; przybliżyć się do zachodnich demokracji, z którymi współpraca pozwoli wydźwignąć się Rosji z jej dotychczasowych problemów ekonomicznych. Rosja jest świadoma, że będzie zależna od państw, od których otrzymuje pomoc. · Wg koncepcji euro-azjatyckiej, zachód stoi w obliczu wielkiego-kryzysu, natomiast dynamika należy dp państw rozwijających się, dlatego specjaliści są zdania żeby kierować się ku Azji (Chiny a nawet Japonia); W Polsce Rosja chce widzieć kraj, który będzie dla niej wzbudzał poczucie bezpieczeństwa, będzie jej partnerem gospodarczym, z którego to kraju nie będą wysuwane żądania pod adresem Rosji.