Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka rolna
Polityka rolna jest jedna z dziedzin polityki gospodarczej . Polityka rolna jest to zespół środków regulacji i działań państwa mających na celu kształtowanie rozmiarów produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności, kreowanie przeobrażeń agralnych zmierzających do koncentracji i specjalizacji w rolnictwie, przyspieszanie postępu technicznego i agrotechnicznego warunkującego efektywność rolnictwa oraz wpływanie na procesy demograficzne na wsi.