Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka pieniądza
Polityka pieniądza polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego w celu wspierania rozwoju gospodarczego oraz stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia.