Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityką ludnościową nazywamy
Polityką ludnościową nazywamy system świadomych przedsięwzięć2. mających na celu wywołanie pożądanych zmian w rozwoju i ruchu ludności. W zasadzie jej realizacja sprowadza się do osiągnięcia dwóch celów: - przyspieszenia wzrostu ludności (polityka pronatalistyczna), - ograniczenie tępa wzrostu ludności (polityka antynatalistyczna). W praktyce politykę ludnościową (demograficzną) prowadzą te państwa, które oceniają, że liczba ich ludności jest zbyt mała (np. w wyniku wielkich strat wojennych) lub gdy przyrost ludności jest zbyt wielki w stosunku do możliwości ekonomicznych państwa. Jest rzeczą charakterystyczną, że o ile w krajach bogatych występuje spadek ludności, to w krajach biednych ma miejsce dynamiczny przyrost ludności, określany częst pojęciem „eksplozji demograficznej”.