Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia
Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia Wykroczenie - to czyn społecznie niebezpieczny zagrożony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia -> karą aresztu do 3 miesięcy, ograniczenia wolności do 3 miesięcy, grzywną do 5000 zł lub naganą. W odróżnieniu od przestępstw wykroczenie cechuje znaczne mniejszy ładunek społecznego niebezpieczeństwa, co oznacza łagodniejsze sankcje. O odpowiedzialności za wykroczenia decydująte same elementy, którą stanowią o istocie przestępstwa, a więc: - wina; - bezprawność; - ustawowe zagrożenie karą; Wykroczenia karane są przez kolegia do spraw wykroczeń, które działają przy sądach rejonowych.