Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie wartości i rola wartości w działaniu człowieka
Pojęcie wartości i rola wartości w działaniu człowieka a) wartość – wyobrażony stan rzeczywistości mający sens, oceniany zdecydowanie pozytywnie, pobudzający człowieka do jego realizowania. Wartość związana jest z celami i sposobami ich realizacji. Według Frankla wartości są wybierane świadomie b) rodzaje wartości: - autoteliczne: wartości same w sobie - instrumentalne: wartości służące wartościom autotelicznym - wartość gratyfikacyjna: wartość celu, charakterystyka przedmiotu, aktywności, itp. Ze względu na ich zdolność do redukcji motywu. W tym sensie używa się też terminu użyteczność - według Frankla istnieją wartości religijne, etyczne, ekonomiczne, polityczne - konkretne i ogólne - zewnętrzne i wewnętrzne - materialne i niematerialne