Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie struktury społecznej
Pojęcie struktury społecznej Struktura społeczna jest to sposób ułożenia i przyporządkowywania sobie członków, instytucji i podgrup, składających się na grupę oraz innych elementów tej grupy takich jak elementy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań i stosunków, pozycje społ. zajmowane przez członków – str. grupy. Układ wzajemnie powiązanych grup społecznych, ale również wzorów zachowań społ., występujących w danej zbiorowości, a także układ współzależnych, stosunkowo trwałych i uporządkowanych elementów rzeczywistości społecznej (formy, relacje pokrewieństwa itp.)