Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie nieświadomej motywacji
Pojęcie nieświadomej motywacji a) determinizm Freuda: każde zachowanie jest zdeterminowane przyczynowo. Świadomość jest zbyt fragmentaryczna, aby mogła stanowić jedyną podstawę zachowania, więc źródeł zachowania (motywów) należy szukać w nieświadomości. Każde zachowanie, niezależnie od tego jak jest ono błahe czy pozornie pozbawione sensu, jest przynajmniej częściowo nieświadomie motywowane