Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i rodzaje grup społecznych. Czy grupa społeczna jest bytem realnym
Pojęcie i rodzaje grup społecznych. Czy grupa społeczna jest bytem realnym Grupą społeczną nazywamy zbiór ludzi, który jednocześnie posiada wszystkie następujące cechy (warunki): 1. Wspólny cel grupy, który nie jest zwykłą sumą celów indywidualnych 2. Uregulowane stosunki społeczne, interakcje i wzajemne zależności miedzy członkami grupy, 3. Wspólne wartości i wynikające z nich normy grupowe i kontrola społeczna, 4. Struktura grupy, czyli utrwalone pozycje i role społeczne 5. Poczucie odrębności w stosunku do innych jednostek lub grup znajdujących się poza własną grupą, czyli tzw. „świadomość MY” Istnieje wiele klasyfikacji grup społecznych, jednakże na szczególną uwagą zasługują nast. podziały: 1. Grupy formalne i nieformalne Grupy formalne zwane też celowymi zostały zorganizowane planowo dla realizacji określonego celu. Grupy nieformalne powstają spontanicznie i niekoniecznie dla realizacji jakiegoś celu innego niż samo istnienie grupy (grupa autoteliczna). 2. Grupy pierwotne i wtórne. Grupa pierwotna kształtuje podstawowe cechy osobowości człowieka, jak np. postawy, system uznawanych i odczuwanych wartości, wrażliwość moralną, obraz samego siebie i inne cechy wyniesione z domu rodzinnego. funkcją grupy pierwotnej jest zaspokajanie ważnych potrzeb jednostki, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, uznania, przynależności. Grupy pierwotne są grupami małymi, mogą one być zarówno formalne, albo grupami nieformalnymi. 3. Grupy odniesienia Jest to grupa, do której jednostka nie należy, ale z którą się identyfikuje. Grupa odniesienia ma wielki wpływ na zachowanie jednostki, która przyjmuje wzory zachowań obowiązujące w grupie odniesienia w sposób bardziej rygorystyczny niz. to czynią członkowie grupy. Grupy odniesienia łatwo znajdujemy w środowiskach młodzieżowych.