Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i rodzaje domniemań
Pojęcie i rodzaje domniemań Domniemania prawne są to przepisy prawne nakazujące uznawać w określonych warunkach określonego rodzaju fakty za prawnie ustalone. Wyróżnia się: - domniemania prawne formalne: nakazują przyjmować, że ma lub miał miejsce określony fakt, dopóki nie zostanie wykazane, że ma lub miał miejsce fakt przeciwny ( np. domniemanie, że dziecko urodziło się żywe) - domniemania prawne materialne: polegają, na tym że na podstawie przepisu prawnego należy uznawać pewien poszukiwany fakt za ustalony, jeżeli został odpowiednio ustalony inny fakt (np. domniemanie pochodzenia od męża matki, jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa.