Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i rodzaje aktów administracji
Pojęcie i rodzaje aktów administracji Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi. Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata. Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami: 1) Jest wydawany przez organ administracji państwowej. 2) Przy wydawaniu aktu administracyjnego organ państwowy korzysta z posiadanych uprawnień władczych. 3) Akt administracyjny nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu odpowiednie uprawnienia, powodując powstanie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego; akt administracyjny jest więc zdarzeniem prawnym. Akty administracyjne dzielą się na: a) zewnętrzne, b) wewnętrzne. Do aktów administracyjnych zewnętrznych zaliczamy te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc ,, na zewnątrz'', poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej. Do aktów administracyjnych wewnętrznych zaliczamy akty kierowane przez organ administracyjny ( nadrzędny ) do innego organu administracyjnego ( podległego ). Akty te nie wychodzą poza krąg organów administracyjnych, pozostają wewnątrz administracji. Typowym aktem administracyjnym zewnętrznym jest zezwolenie na wybudowanie garażu przez osobę prywatną, decyzja komisji lekarskiej w sprawie niezdolności do pracy. Aktem administracyjnym wewnętrznym - zarządzenie premiera skierowane do wojewody. zwalczanie komarów warszawa