Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i narzędzia zagranicznej polityki handlowej




Pojęcie i narzędzia zagranicznej polityki handlowej. Zagraniczna polityka handlowa jest jednym z elementów zagranicznej polityki ekonomicznej (jest jej częścią). Zagraniczna polityka ekonomiczna jest to świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Przedmiotem oddziaływania jest obrót towarowy i usługowy z zagranicą oraz przepływ czynników produkcji (pracy, kapitału, zasobów bogactw naturalnych i technologii) między krajem, a zagranicą. Zagraniczna polityka handlowa jest to kształtowanie przez państwo obrotów towarowych z zagranicą. ZPH. była pierwowzorem ZPE. ponieważ dawniej państwo koncentrowało się gł. na obrotach towarowych. W miarę upływu czasu gdy oprócz wymiany towarowej przedmiotem międzynarodowych stosunków gospodarczych stał się przepływ usług oraz czynników produkcji polityka handlowa została rozszerzona o dodatkowe sposoby oddziaływania państwa , obejmujące całość powiązań gospodarczych z zagranicą. Cele: 1. Jakościowe – poprawa terms of trade, wzrost wydajności pracy poprzez wydłużenie produkcji związanej z rozwojem eksportu, podniesienie poziomu technicznego produkcji w wyniku importu nowoczesnych technologii, zmiany strukturalne w gospodarce 2. Ilościowe – osiągnięcie przez dany kraj pożądanych rozmiarów handlu zagranicznego lub pożądanego salda bilansu handlowego, zagwarantowanie dostaw i energii na potrzeby kraju, osiągnięcie określonej wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju bądź własnych za granicą. 3. Różny horyzont czasowy – okres krótki (wyraźne poprawienie sytuacji, np.: zwiększenie eksportu, poprawa salda bilansu handlowego (ograniczanie importu), mogą być4. często zmieniane), średni (zadania skomplikowane, zwiększenie serii produkcji, podniesienie poziomu technicznego), długi (zmiana struktury w gospodarce, najlepiej stałe cele) Cele polityki – stosowane i realizowane są przy pomocy narzędzi polityki ekonomicznej