Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i elementy kultury organizacji
Pojęcie i elementy kultury organizacji Kultura organizacji jest to historycznie ukształtowany i wewnętrznie spójny system wartości i sposób myślenia wraz z wyrażającymi je symbolami, które powstały w wyniku oddziaływania ludzi na siebie. Kultura organizacji składa się zdaniem Cz.Sikorskiego z następujących elementów: 1) Swoisty język i sposoby komunikowania się, trudne do zrozumienia dla kogoś z zewnątrz. 2) Niepisane kodeksy moralne, zawodowe, koleżeńskie. 3) Symbole wyrażone w sposobach mówienia, ubierania się itp. 4) Swoista atmosfera, która wynika ze stosunku pracowników do siebie nawzajem, do kierownictwa, do otoczenia zewnętrznego; 5) Rytuały (zachowania pracowników podczas przyjmowania nowych pracowników, awansowania), 6) Mity to rozmaite anegdoty, opowieści odnoszące się do historii firmy 7) Tabu to sprawy, którymi zajmować się lub mówić o nich nie wypada.