Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i cechy budżetu państwa
Pojęcie i cechy budżetu państwa Budżet państwa to scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Podstawą tworzenia budżetu jest ustawa przyjmowana przez parlament który upoważnia rząd do realizacji określonych w ustawie dochodów i wydatków. Budżet państwa jest aktem prawnym o określonym czasie obowiązywania. Problemy ze zrównoważeniem budżetu na skutek: inflacji, wypychanie zasobów poza sektor gospodarki prywatnej, wzrost stopy % na rynku finansowym przez potrzebę obsługi deficytu budżetowego, długu publicznego, stały wzrost długu publicznego na skutek kumulacji deficytu, przerzucanie ciężarów długu publicznego na przyszłe pokolenia. Cechy budżetu: - budżet państwa jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i dzielonych przez państwo w związku z realizacją zadań publicznych - gromadzenie środków budżetowych odbywa się z reguły w sposób przymusowy - budżet państwa stanowi tzw. formę aktu prawnego wysokiej rangi - gromadzenie i dzielenie dochodów w budżecie zawsze mają charakter ekonomiczny i społeczny - dochody gromadzone w budżecie są bezzwrotne - specjalizacja budżetu - nadawanie rygorów prawnych wydatkom budżetowym - budżet państwa dotyczy działalności organów państwa również na przyszłość, na z góry określony czas - budżet państwa tworzą strumienie dochodów i wydatków - istnieje konieczność egzekwowania należnych w danym okresie dochodów jak również obliguje do wydatkowania środków budżetowych przed upływem okresu budżetowego