Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Poemat opisowy
Poemat opisowy

• Liryka •

Dłuższy utwór wierszowany, którego świat przedstawiony konstytuowany jest głównie przez motywy statyczne. Zasadniczą formą
jego wypowiedzi w utworach tego gatunku stanowi opis. Ich tematyka obejmuje najczęściej zjawiska przyrody, życie wiejskie, prace
rolnicze, krajobrazy, zabytki kultury. Opisowi towarzyszy element dyskursu filozoficznego.

Damskie zegarki marki Tissot