Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Poemat liryczny
Poemat liryczny

• Liryka •

Dłuższy utwór poetycki, przeważnie afabularny, którego tematem są osobiste doznania, refleksje, wrażenia lub obrazy przyrody.
Odznacza się swobodną kompozycją i bogactwem środków stylistycznych, które służą wyrażeniu przeżyć i przemyśleń podmiotu
utworu.