Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Poemat
Poemat

• Liryka •

Dłuższy utwór wierszowany o charakterze epickim lub epicko-lirycznym. Rozróżniamy kilka rodzajów poematów: poemat opisowy
(Sofiówka S. Trembeckiego), dydaktyczny (Sztuka rymotwórcza F.K. Dmochowskiego), heroikomiczny (parodia eposu bohaterskiego,
np. Myszeida I. Krasickiego), dygresyjny (wątek fabularny jest przeplatany dygresjami autora, np. w Beniowskim J. Słowackiego).

Listy wykończeniowe Warszawa - największy wybór