Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Poemat dygresyjny
Poemat dygresyjny

• Liryka •
 
Gatunek poezji narracyjnej łączący elementy epickie z lirycznymi i dyskursywnymi. Jest to rozbudowany utwór wierszowany o
charakterze fabularnym, mający fragmentaryczną i pozbawioną rygorów kompozycję, złożony z luźnych epizodów spojonych zwykle
wątkiem podróży bohatera.