Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Poemat dydaktyczny
Poemat dydaktyczny

• Liryka •

Dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej, nasycony silnie elementami opisowymi, zawierający niekiedy
samodzielne epizody fabularne.