Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Poeci współcześni o roli poezji. Powołaj się na przykłady
  

 


CZESŁAW MIŁOSZ:

- poezja jest szansą i ma nieść ocalenie ("Campo di Fiori"), zaangażowanie, moralizatorstwo ("W mojej ojczyźnie"), optymizm,

- poetyka prosta, migawki, plastyka, impresja,

- "Walc" - pisze nie dla współczesnych, bo oni nie umieją wyjść z koła (nic nie rozumieją, myślą schematami). Poezja musi być zaangażowana,

- poeta pamięta - "Który skrzywdziłeś". Poeta winien prowokować i rozliczać,

- wskazuje wartości i walczy z ogólną znieczulicą,

- stoi na straży człowieczeństwa, jest sumieniem narodu. Ma nieść dobro i piękno, w prosty sposób zapewnić ludzkości rozwój (poezja patriotyczna),

- poezji zagraża mitologizacja narodu, a nie może uwolnić się od historycyzmu. Musi ocalić człowieczeństwo ("W Warszawie"),

- chce połączyć prozę i poezję. Poetyka immanentna. Chce być i tworzyć poza konwencjami. Poezja musi dotrzeć do odbiorcy (prosta i komunikatywna). Artysta ma opanować zło i czynić dobro. Sztuka ma przekazywać dobre treści ("Ars poetica").

TADEUSZ RÓŻEWICZ:

- klasyczny model poezji nie może być kontynuowany przez poetę, który przeżył wojnę,

- łączy poezję z prozą,

- ma ona zmusić ludzi do zmian własnej osobowości i patrzenia na świat ("Drzewo"),

- poezja dzisiejsza to walka o oddech. Oddech to życie, a więc walka o sens życia. Ma pomóc myśleć, stworzyć system wartości ("Zdjęcie ciężaru"). Już nie patriotyczna (płaszcz Konrada),

- katharsis, rehabilitacja moralna, spojrzenie w siebie - apel do młodych poetów. Powrót do romantyzmu. Człowiek musi być autentyczny. Poetą jest każdy ("Oczyszczenie").

ZBIGNIEW HERBERT:

- moralistyka,

- "poezja kultury",

- tradycja ("Apollo i Marsjasz"), neoklasycyzm,

- ocalić człowieczeństwo przez sprzeciw ("U wrót doliny").

Pasują wszystkie utwory.

WISŁAWA SZYMBORSKA:

- tradycja,

- szukanie prawdy, człowiek przedstawiony przez groteskę i ironię,

- atak na schematy,

- natura.

Pasują wszystkie utwory.