Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podział polityki społecznej
Podział polityki społecznej: W ekonomii przez podział rozumie się przyporządkowanie poszczególnych nakładów i efektów procesu gospodarowania różnym celom i podmiotom. Ogólnie dzieli się cele na konsumpcyjne i produkcyjne. Przedmiotem podziału są zarówno zasoby (bogactw naturalnych, majątku produkcyjnego) jak i strumienie (produktów, usług, pracy, informacji, technologii, pieniądza, itp.). tak przyjmowane pojęcie podziału oznacza zarówno jego procesy jak też proporcje. Podział występuje we wszystkich fazach procesu gospodarczego. Z punktu widzenia polityki społecznej szczególnie ważne jest badanie strumieni środków docierających do gospodarstw domowych oraz zasad ich podziału. W rozważaniach tych nie można pominąć kwestii stosunku różnych nurtów politycznych do kategorii podziału produktu społecznego. W największym uproszczeniu z jednej strony występują poglądy wyrażające różne odmiany egalitaryzmu, z drugiej sprawiedliwym mechanizmem podziału, gdyż przyznaje każdemu tyle na ile zasługuje. Optymalnym rozwiązaniem w tym względzie jest kompromis. Nie ma jednak odpowiedzi na pytanie: Jakie jest to optymalne rozwiązanie kompromisowe?