Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podstawy i czynniki rozwoju gospodarczego
Podstawy i czynniki rozwoju gospodarczego Proces gospodarczy to ilościowa zmiana dotycząca procesów zwiększania rzeczywistych rozmiarów. Rozwój gospodarczy obejmuje zarówno wzrost gospodarczy jak i przemiany struktury gospodarczej zmiany instytucji ekonomicznych i stosunków ekonomicznych. Zachodzą wzajemne związki między wzrostem gospodarczym i rozwojem gospodarczym.