Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”
Podstawowe zasady „naukowego zarządzania” 1. rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników- (małe kwalifikacje robot.), 2. zasada „jednego najlepszego sposobu” wykonania pracy (one the best way)- chronometraż, 3. oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji wykonawczych - (pomysłowość robotników zakłóca pracę), 4. psychofizyczny dobór ludzi do pracy – odpowiedni człowiek do odpowiednich zadań, 5. materialne motywowanie ludzi do pracy – chronometraż i akord, 6. dokładne przeszkolenie robotnika w zakresie zadań i sposobu ich wykonania 7. zapewnienie dobrych organizacyjnych, fizycznych i socjalnych warunków pracy, Naukowe zarządzanie umożliwiły wprowadzenie „taśmy produkcyjnej”, wiele z tych zasad jest aktualnych: chronometraż, system akordowy. PaulBunyan stoły