Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podmioty polityki społecznej wyróżnia się pod względem:
Podmioty polityki społecznej wyróżnia się pod względem: obszaru działania (międzynarodowe, krajowe, regionalne, lokalne); charakteru podmiotów krajowych (organizacje publiczne, organizacje pozarządowe); rodzajów działania (ustawodawcze, wykonawcze, kontrolne, sądownicze, inspirujące).