Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podmioty polityki gospodarczej
Podmioty polityki gospodarczej Wyróżniamy 3 typy: d) podmiotem polityki gospodarczej jest wyłącznie władza państwowa e) podmiotem polityki gospodarczej jest władza państwowa nie precyzując szczebla f) podmiotem polityki gospodarczej jest całą władza publiczna (państwowa i samorządowa)