Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Podatek Vat - zadania
Zadanie 1 Oblicz dla kolejnych faz obrotu gospodarczego: podatek naliczony, należny, podatek odprowadzony do US i cenę sprzedaży jeżeli cena bez podatku wynosi: (przyjmujemy założenie, że VAT naliczony w I fazie wynosi 20 oraz stawka VAT wynosi 22%) Zadanie 2 Obliczenie podatku VAT w przypadku towarów i usług w przypadku towarów i usług. Oblicz podatek akcyzowy, należny VAT, cenę sprzedaży, udział podatków pośrednich w cenie sprzedaży, jeżeli cena towaru bez podatku VAT i akcyzy wynosi 1400zł, stawka akcyzy = 30%, stawka VAT = 22%. Zadanie 3 Oblicz VAT w przypadku importu towarów. Oblicz ile wyniesie cło (stawka 25%) i VAT (stawka 22%) dla towaru o wartości celnej 2000zł. Cło 2000 x 25% = 500zł Podstawa do obliczenia VAT 2000 + 500 = 2500zł VAT 2500 x 22% = 550zł Całkowita wartość: 2000 + 500 + 550 = 3050 zł Udział podatków : Zadanie 4 Obliczanie VAT w przypadku importu towaru akcyzowego. Oblicz cenę sprzedaży towaru o wartości celnej 5000zł, jeżeli stawka celna = 30%, akcyza = 45%, stawka VAT = 22% Cło: 5000 x 30% = 1500 Podstawa do obliczenia akcyzy = 5000 + 1500 = 6500 Akcyza: 6500 x 45% = 2925 Podstawa do VAT-u: 5000 + 1500 + 2925 = 9425 zł VAT: 9425 x 22% = 2073,50 Cena sprzedaży = 11498,50 Udział podatków: Zadanie 5 Jak rozliczy się z US podatnik, którego część sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT, a część jest zwolniona, jeżeli dokonał zakupów o wartości netto 20 000zł (stawka VAT 22%), 10 000 (7%) i nie ma możliwości ich rozliczenia na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną. Wartość sprzedaży kształtuje się następująco: Zadanie 6 Ile wyniesie należny podatek od sprzedaży w jednostce handlu detalicznego, gdzie suma utargów gotówkowych brutto w danym m-cu wyniosła 1000zł, natomiast zakupy wynosiły: Zadanie 7 Jak rozliczy się z US podatnik, który w m-cu rozliczeniowym dokonał zakupów o wartości netto 40.000zł obciążonych podatkiem VAT o stawce 22%. Sam dokonał sprzedaży o wartości netto 20.000zł o stawce 22% i 10.000zł o stawce 7%. Zakupy: całość środek trwały całość pozostałe zakupy pół na pół Ad.a) zakupy stawka VAT naliczony Sprzedaż stawka Vat należny 40000 22% 8800 20000 22% 4400 10000 7% 700 8800 5100 5100 - 8800 = -3700 zwrot bezpośredni (zakup inwestycyjny) Ad.b) zakupy stawka VAT naliczony Sprzedaż stawka Vat należny 40000 22% 8800 20000 22% 4400 10000 7% 700 8800 5100 5100 - 8800 = -3700 zwrot bezpośredni US może ograniczyć zwrot do: (wartość sprzedaży o stawce< 22%) x 22% = 10.000zł x 22% = 2200zł - resztę 1500zł zwrotu nie później niż do 3 m-cy. Ad.c) zakupy stawka VAT naliczony Sprzedaż stawka Vat należny 20000 22% 4400 20000 22% 4400 20000 22% 4400 10000 7% 700 8800 5100 5100 - 8800 = -3700 zwrot bezpośredni (zakup inwestycyjny) Przykład Zadanie 11 Firma produkcyjna w lutym 2000r. dokonała zakupów: importu surowców do produkcji opodatkowanej stawką 22% o wartości celnej 16.000zł, przy czym są one objęte cłem o stawce 10% oraz VAT o stawce 22% opodatkowana 16000 + 10% = 17600 17600 x 22% = 3872 - vat naliczony do odliczenia importu surowów do produkcji opodatkowanej stawką 22% oraz produkcji zwolnione o wartości celnej 7.000zł, stawka celna 12%, stawka VAT 22% opodatkowana i zwolniona 7000 + 12% = 7840 7840 x 22% = 1724,80 ponieważ dotyczy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej VAT do odliczenia obliczamy wg wskaźnika sprzedaż opodatkowana / sprzedaż ogółem = 130.000 / 150.000 = 86,67% 1724,80 x 86,67% = 1494,88- vat naliczony do odliczenia zakupy o charakterze inwestycyjnym o wartości netto 10.000 zł (stawka VAT 22%), zakup dotyczy działalności opodatkowanej i zwolnionej. Uwaga: udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z ostatnich 6 m-cy wynosi: 88% opodatkowana i zwolniona 10000 x 22% = 2200 2200 x 88% = 1936- vat naliczony do odliczenia pozostałe zakupy o wartości netto 15.000zł (VAT 22%) oraz o wartości netto 6.500 (VAT 7%) związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną opodatkowana i zwolniona 15000 x 22% = 3300 6500 x 7% = 455 3755 3755 x 86,67% = 3254,46- vat naliczony do odliczenia