Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Plemię i plemienność
Plemię i plemienność Plemię (in. szczep) jest to forma organizacji społecznej oparta na grupie etnicznej (wywodzącej swe pochodzenie od uznawanego za wspólnego, często legendarnego przodka), bądź na jakiejś jej części, której członkowie zamieszkują wspólne terytorium, uczestniczą we wspólnym systemie wierzeń i posiadają wspólną organizację społeczną. Społeczeństwo plemienne (in. pierwotne) charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju cywilizacyjnego. Jest to społ. małe, kilkutysięczne. Wzrost liczebny jakiegoś plemienia powoduje jego rozczłonkowanie i wyodrębnienie się pewnych gałęzi rodowych, czy klanów. Charakterystyczne cechy: występuje: zbieractwo, rybołówstwo, myślistwo, pasterstwo, rolnictwo, technika manualna; ludzie starzy – przekazują tradycję, doświadczenie życiowe; występuje podział ról między płci; kultura symboli o charakterze przedpiśmiennym, przekazywanie dorobku kulturalnego na drodze ustnej.