Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Pamiętnik
Pamiętnik

• Epika •

Opowiadanie z pewnym dystansem czasowym o wydarzeniach, których autor był świadkiem lub uczestnikiem. Pamiętnik o
swobodnej budowie i najczęściej niewielkich rozmiarów zwykło się nazywać wspomnieniami.