Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

POLITYKA ZAGRANICZNA
POLITYKA ZAGRANICZNA POLITYKA ZAGRANICZNA B. ŚMIAŁEGO - w europejskim sporze o inwestyturę, znalazł się w obozie gregoriańskim - prowadził politykę antycesarską. Popierał buntujących się przeciw cesarzowi Sasów, nie płacił trybutu ze Śląska Czechom, popierał jako kandydatów do tronu na Węgrzech władców nieprzychylnych Niemcom - kilkakrotnie wyprawił się na Ruś Kijowską, popierając dążenia do władzy księcia Izjasława. Przy okazji utwierdził władzę polską nad Grodami Czerwieńskimi. Przywiózł liczne łupy. STOSUNKI ZAGR. ŁOKIETKA Z północnego wschodu najeżdżają na Mazowsze Litwini i Jaćwingowie, by zatwierdzić pokój Łokietek żeni syna Kazimierza z litewską księżniczką Aldoną. Z Węgrami utrzymują się stosunki przyjacielskie, Łokietek wydał za mąż córkę Elżbietę za króla Węgier Karola Roberta z dynastii andegwenów Prowadzi wojnę z Krzyżakami 1329-1332, ponieważ ci podstępnie zajęli Pomorze Gdańskie i najechali na Kujawy. W 1331 odbyła się wielka bitwa pod Płowcami STOSUNKI Z SĄSIADAMI K. WIELKIEGO Z Węgrami i Litwą poprawne ( patrz inna ściąga) Z Czechami - pretensje Jana Luksemburskiego do korony polskiej schedy po Wacławie. Za 20 tyś kup groszy praskich odkupił tytuł w 1335 r w Wyszechradzie, co zostało potwierdzone w 1339 Z Krzyżakami toczyły się procesy 1335 Wyszychrad i 1339 w Warszawie, W 1343 podpisano wieczysty pokój w Kaliszu i na jego mocy Krzyżacy zwracali Kujawy i ziemię dobrzyńską, zatrzymywali ziemię chełmińską i Pomorze Gdańskie Z Rusią w 1340 - 1349 w czasie wypraw wojennych Kazimierz opanował Ruś Czerwoną POLITYKA ZAGRANICZNA B. CHROBREGO Z Prusami - nieudana próba chrystianizacji Z Czechami ciągłe wojny po śmierci Dobrawy Z Rusią w 1018 wyprawa Bolesława na Ruś i przyłączył Grody Czerwieńskie Z Niemcami - toczyły się wojny 1002 - 1018