Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

POLITYKA EKOLOGICZNA - HISTORIA
POLITYKA EKOLOGICZNA - HISTORIA Ogólne założenia polityki ekologicznej sięgają drugiej połowy naszego wieku. Sam termin został po raz pierwszy użyty w 1972 r., w Deklaracji Sztokholmskiej. Formalnoprawne uwzględnienie ochrony środowiska wśród celów działania UE nastąpiło jeszcze później bo dopiero w roku 1987 na Konferencji w Maastricht, poprzez dodanie do Traktatu Rzymskiego rozdziału VII pt. Środowisko. Jako cele polityki ekologicznej wymieniono: Ochronę stanu środowiska Zapewnienie racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych Ochronę zdrowia człowieka. Polska po podpisaniu w 1991 układu stowarzyszeniowego ze Wspólnotą Europejską, oraz Protokołu Europejskiego w 1995 wzięła na siebie obowiązek dostosowania standardów do obowiązujących w UE. Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5), ustala także, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art.74). Nowy porządek konstytucyjny wymaga więc, aby przygotować również dostosowaną do niego nową politykę ekologiczną państwa.