Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

PODSTAWOWE GRUPY MAJATKU I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
PODSTAWOWE GRUPY MAJATKU I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA AKTYWA PASYWA Aktywa zmniejszające kapitały własneI Należne wpłaty na poczet kapitałuMajątek trwałyI Rzeczowe i zrównane z nimi składnikiII Wartości niematerialne i prawneIII Finansowe składniki majątkuMajątek obrotowyI ZapasyII Należności i roszczeniaIII Środki pieniężneIV Krótkoterminowe papiery wartościoweV Rozliczenia międzyokresoweInne aktywa Kapitały własneI KapitałyII Kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej nominałuIII FunduszeIV Zmiany kapitałów w skutek przeszacowania A lub PV Nie rozliczony wynik z lat ubiegłychVI Wieloletnie rezerwy celoweKredyty bankowe i pożyczkiI DługoterminoweII Pozostałe kredyty i pożyczkiIII Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowaneZobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenie międzyokresoweI ZobowiązaniaII Fundusze specjalneIII Rozliczenia międzyokresoweRezerwy i inne pasywaI RezerwyII Inne pasywaWyniki finansowy nettozysk (+)strata (-) AKTYWA OGÓŁEM PASYWA OGÓŁEM