Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

PIENIĄDZ W CHARAKTERZE ZASOBÓW I STRUMIENI
PIENIĄDZ W CHARAKTERZE ZASOBÓW I STRUMIENI Zasób pieniężny - pieniądz pozostawiony na pewien czas w bezruchu. Strumień pieniężny - pieniądz dynamiczny, strumień wskazuje kierunek przepływu pieniądza np. od podatnika do podatkobiorcy.