Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Osobowość typu A (odmienne reakcje osobowościowe na stres)
Osobowość typu A (odmienne reakcje osobowościowe na stres) a) przedwczesna choroba wieńcowa, nadmierna aktywność, skłonność do pośpiechu, nacisk na ilość a nie na jakość, niechęć do autorefleksji, tendencja do rywalizacji, nadmierna ambicja i potrzeba władzy