Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Osobowość społeczna człowieka i jej elementy
Osobowość społeczna człowieka i jej elementy Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański). Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wyobcowana i w których uczestniczy. Elementy składowe: 1. Biogenne: są przekazywane dziedzicznie wyposażeniem biologicznym (własności anatomiczne, wzrost, budowa organizmu, jego właściwości fizjologiczne, działalność gruczołów). 2. Psychogenne: wyposażenie psychiczne człowieka (pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia, inteligencja, spostrzegawczość, temperament, zamiłowania, charakter). 3. Socjogenne: * kulturowy ideał osobowości * role społeczne * jaźń subiektywna * jaźń odzwierciedlona