Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Opowiadanie
Opowiadanie

• Epika •

Utwór niewielkich rozmiarów o prostej, zazwyczaj jednowątkowej fabule, różniący się od noweli daleko posuniętą swobodą
kompozycyjną, epizodycznością fabuły, obecnością dygresji, partii opisowych i refleksyjnych, a często także eksponowaniem osoby
narratora i okoliczności towarzyszących narracji.