Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Operacje bankowe
Operacje bankowe operacje bankowe świadczone na rzecz ludności to: a. obsługa obrotu oszczędnościowego b. prowadzenie ROR-ów c. udzielanie kredytów konsumpcyjnych d. emisja kart płatniczych najpopularniejszą formą gromadzenia oszczędności są: a. książeczki oszczędnościowe, na których mogą być gromadzone wkłady na każde żądanie lub terminowe. b. Bony oszczędnościowe różniące się między sobą wysokością wkładów, zasadami naliczania i kapitalizacji odsetek c. Depozytowe bony oszczędnościowe – służą do lokowania oszczędności na dłuższe terminy ROR-y – służą do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz przeprowadzania rozliczeń, są przeznaczone dla osób otrzymujących stałe dochody np. wynagrodzenia, renty itp. W każdym banku funkcjonuje regulamin prowadzenia kont osobistych. banki udzielają osobą fizycznym krótkoterminowych kredytów konsumpcyjnych na: a. dowolny cel b. zakup artykułów przemysłowych usług c. zakup papierów wartościowych d. Zakup samochodów nowych i używanych e. Cele mieszkaniowe Karty płatnicze zostały wprowadzone na początku lat 50 w USA. Dzielą się na 3 grupy: a. karty kredytowe – służą celom płatniczym z możliwością zaciągania kredytu b. karty typu “charge” – służą do dokonywania płatności za zakupy raz w miesiącu gdy bank przyśle rachunek; na zlikwidowanie długu posiadacz karty ma ok 1 miesiąc, a później bank nalicza odsetki karne c. karty debetowe – służą do wypłacania własnych pieniędzy zdeponowanych wcześniej w banku. Pokrewną rodziną kart kredytowych są karty stowarzyszeniowe wypuszczane przez sieci stacji benzynowych, hoteli, towarzystwa lotnicze, restauracje. Osoby fizyczne mogą posiadać w bankach krajowych rachunki walutowe w 5-ciu walutach: marka, funt, frank francuski, frank szwajcarski, dolar. Rozróżniamy 2 typy rachunków walutowych: a. rachunek Typu A – przeznaczony dla krajowych osób fizycznych b. rachunek Typu C – przeznaczony dla zagranicznych osób fizycznych.