Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Omów wyposażenie rolnictwa Polski w podstawowe środki produkcji
Omów wyposażenie rolnictwa Polski w podstawowe środki produkcji. Zasoby siły roboczej Średnio przypada 26 osób zawodowo czynnych w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych. Nie są one równomiernie rozłożone na obszarze całego kraju. W województwach południowo-wschodnich przypada 40-50 osób zawodowo czynnych w rolnictwie na 100 ha, natomiast w województwach północnych - 20 osób. Najmniejszą liczbę osób mają gospodarstwa państwowe - 7-14 osób. Mechanizacja Na 1 ciągnik przeliczeniowy przypada 17,1 ha użytków rolnych. Wyposażenie rolnictwa w ciągniki jest największe na terenach, gdzie przeważają gospodarstwa państwowe oraz duże gospodarstwa indywidualne, np. w województwie opolskim czy wrocławskim na 1 ciągnik przypada mniej niż 5 ha. Elektryfikacja Niemal wszystkie gospodarstwa indywidualne i uspołecznione zostały zelektryfikowane. Jednak tylko niewielka ich część posiada tzw. siłę energetyczną umożliwiającą pracę maszyn. Zużycie nawozów sztucznych Zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych wynosi 176 kg. Większe zużycie jest w gospodarstwach państwowych, a więc w Polsce zachodniej i północnej (200-290 kg na 1 ha), natomiast mniejsze zużycie jest w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej (130 kg na 1 ha).