Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Omów symptomy "Choroby wieku" na którą cierpiał Werter
  

 


"Choroba wieku" jest sformułowanie, które zawiera w sobie wszystkie ważniejsze cechy bohatera romantycznego; idąc po kolei:

Werter jest człowiekiem nieszczęśliwie zakochanym do tego stopnia, że swoim zachowaniem przestraszył swoja ukochaną i ta się od niego odsunęła;

Miłość ta powoduje u niego paraliż woli, ból (również istnienia), wyobcowanie ze świata, również od ukochanej wynikające z niezrozumienia jego dziwnego zachowania i stanu umysłowego;

To wszystko prowadzi do rozkładu psychicznego bohatera i w konsekwencji do różnych dziwacznych prób odzyskania ukochanej, które powodują tylko jej przestraszenie, a w konsekwencji powoduje samobójczą śmierć bohatera