Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Omów rejonizację uprawy ziemniaków i roślin przemysłowych w Polsce




Omów rejonizację uprawy ziemniaków i roślin przemysłowych w Polsce. Do roślin przemysłowych zalicza się: buraki cukrowe, len, konopie, rzepak i rzepik, mak, słonecznik, soję, chmiel, tytoń. Ziemniaki 90 % uprawy ziemniaków skupia się w gospodarstwach indywidualnych. Pod uprawę przeznacza się ok. 13 % ogólnego areału zasiewów. Polska zajmuje drugie miejsce w produkcji ziemniaków na świecie po b. ZSRR - 13,1 % udziału w produkcji światowej. Mało ziemniaka uprawia się w województwach zdominowanych przez sektor uspołeczniony (poniżej 12 %), dużo natomiast na pozostałym obszarze, zwłaszcza w Polsce środkowej i na Podlasiu (21-25 %). Wpływają na to chłonne rynki konsumpcyjne aglomeracji Warszawy i Łodzi oraz konurbacji górnośląskiej. Buraki cukrowe W krajowej strukturze zasiewów burak cukrowy zajmuje około 3 %. Mają one duże wymagania zarówno glebowe, jak i klimatyczne. Najwięcej buraków uprawia się w pasie województw od Żuław Wiślanych po Przedgórze Sudeckie, gdzie zajmują ponad 4 % powierzchni zasiewów (oprócz województwa gdańskiego). Drugi zwarty obszar dużego natężenia pokrywa się z Wyżyną Wschodniomałopolską. Rzepak i rzepik Wymagają dobrych gleb oraz nie znoszą mrozów. Najwięcej rzepaku i rzepiku uprawia się w zachodniej, zachodnio-północnej i zachodnio--południowej części kraju, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach, na Żuławach oraz w mniejszym stopniu na Wyżynie Lubelskiej. Rzepak i rzepik zajmują 3,5 % ogólnego areału zasiewów. Mak, słonecznik i soja Uprawiany jest na Kujawach i w Wielkopolsce, na południu kraju w województwach na Nizinie Śląskiej oraz w woj. przemyskim i zamojskim. Len Wymaga znacznej ilości wilgoci w glebie i w powietrzu. Dlatego też uprawiany jest w Polsce północno-wschodniej i południowo-zachodniej. W produkcji lnu Polska zajmuje drugie miejsce w świecie po b. ZSRR. Len zajmuje 0,2 % ogólnego areału zasiewów. Konopie Wymagają żyznych gleb oraz ciepłego i słonecznego lata. Uprawiane są w gospodarstwach indywidualnych na Wyżynie Lubelskiej. Chmiel Uprawa jego wymaga żyznych gleb i dużego nasłonecznienia. Jest on uprawiany na Wyżynie Lubelskiej i Kielecko-Sandomierskiej. Tytoń Jego uprawa wymaga zezwolenia, a cała produkcja musi być sprzedana państwu. Uprawa tytoniu koncentruje się w następujących okręgach: lubelskim, rzeszowskim, krakowskim, kieleckim, chełmińsko-kwi-dzyńskim i białostocko-suwalskim.