Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Omów pojęcie instynktu




Omów pojęcie instynktu a) Instynkt – jest to wrodzona tendencja do działania w określony sposób w odpowiedzi na pewien bodziec zewnętrzny. - Sillamy: wrodzone i niezmienne spontaniczne zachowanie wspólne dla wszystkich jednostek tego samego gatunku. Wydaje się ono dostosowawcze do jakiegoś celu, z którego podmiot nie zdaje sobie sprawy. b) cechy instynktu; - jest własność gatunkowa - zaspokaja zawsze potrzeby biologiczne - składa się z pewnej ilości czynności, których kolejność jest sztywna - nie zależy od uczenia się c) teoretyczne rozumienie instynktu - jako łańcuch odruchów - teoria instynktów społecznych McDougalla (hormizm) - teoria etologiczna K.Lorenza